Teprovningar

Jag erbjuder teprovningar för att öka medvetenheten om Ceylon te av hög kvalité.
Efter provningen kommer du att ha kunskaper och insikter i Ceylon teets olika beteckningar. 
Jag kan erbjuda privata teprovningar och teprovningar till små företags event för 4-10 personer. Tilltugg ingår.
Pris/person: 249 kr 
Du beställer teprovningarna genom att kontakta mig.
teprovningar.jpg